Etikettarkiv: Fastighetsprisindex

Fastighetsprisindex

Fastighetsprisindex mäter pris‑ och värde­utveck­lingen på det befint­liga beståndet av permanenta småhus, fritids­hus och lant­bruks­enheter. Fastig­hets­pris­index beräknas kvartals­vis och årsvis. FASTPI för permanenta småhus och fritids­hus har basår 1981=100 och finns till­baka­räknat t.o.m. 1975. FASTPI för lant­bruks­enheter har basår 1992=100 och finns till­baka­räknat t.o.m. 1988. FASTPI för permanenta småhus redovisas även per län med basår 1990=100.

Användning

Fastighetsprisindex kan användas dels för att följa pris­utveck­lingen och dels vid reglering av olika avtal där ett mått för pris­för­änd­ringen av fastig­heter är lämpligt, t.ex. tomt­rätts­avgälder, hyres‑ och arrende­avtal m.m.

Fastighetsprisindex beräknas för tre olika typer:

  • FASTPI för permanenta småhus
  • FASTPI för fritidshus
  • FASTPI för lantbruksenheter

Länk till statistik SCB.