Etikettarkiv: Preferensaktier

Preferensaktie

Preferensaktier är en form av bolagsfinansiering som är en hybrid mellan obligationer och aktier. Namnet aktier är rättvisande eftersom inbetalt kapital ingår i bolagets egna kapital. Släktskapet med obligationer består i att de oftast ger en fast utdelning. Preferensaktier följer generellt sett följande mönster:

 1. Ett löfte att få en på förhand given, fast utdelning, innan någon utdelning ges till stamaktierna. Om stamaktierna inte får någon utdelning finns ingen garanti att preferensaktien får någon utdelning.
 2. Rätten att få ett visst belopp om bolaget likvideras, en rätt som kommer före stamaktiernas rätt till likvidationsresultatet (men efter obligationer och andra lån)
 3. Rösträtt, om än ofta begränsad

Externa rekommenderade länkar

Noterade preferensaktier

Preferensaktier har oftast förtur (preferens) vid utdelning samt företräde vid likvidation upp till aktiens nominella värde. Kan sakna rösträtt. Har likheter med en obligation då utdelningen oftast inte får överstiga en viss gräns. När denna gräns uppnåtts påminner aktien om en obligation, då utdelningsgränsen ibland kopplas till en officiell ränta som varierar. Preferensaktier kan också vara inlösbara på bolagets begäran.

Noterade fastighetspreferensaktier

Lista på preferensaktier samt marknadsvärde per 6 februari 2014:

Namn, Marknadsvärde pref, Implicit yield

 • Alm Equity, 120 Mkr, 7,1%
 • Balder pref, 3 385 Mkr, 5,9%
 • Corem pref, 1 031 Mkr, 6,4%
 • FastPartner, 603 Mkr, 5,7%
 • Klövern pref, 2 855 Mkr, 6,5%
 • Oscar Properties, 188 Mkr, 9,4%
 • Sagax pref, 1 630 Mkr, 6,1%
 • Victoria Park, 287 Mkr, 6,6%