Etikettarkiv: Real Estate Investment Trust

REIT, Real Estate Investment Trust – Fastighetsinvesteringsfond

REIT är en speciell fastighetsfond som finns i ett stort antal länder. Syftet är att investera i fastigheter, fastighetsobligationer eller andra krediter som är fastighetsrelaterade. Det är ett modernt alternativt för att investera i fastigheter via diversifierade fonder. Investeraren kan undvika inkomstskatt på vinster, då majoriteten av intäkterna fördelas för att finansiera innehavaren. Investerarna beskattas enbart för tilldelade utdelningar vilket motverkar dubbelbeskattning av överskottet från fastighetssektorn. REITs påverkas av bostadsmarknaderna i respektive land där det används, samt av nationell lagstiftning eller reglering av fastighetsfonder.

REITs är ett bra alternativ för den som vill investera i fastigheter men inte anser sig ha den kunskap som behövs. Riskerna är ofta höga i investeringarna då utdelningen ofta är väldigt hög i förhållande till dess kassaflöde. REITs kan jämföras med konstlade fastighetsinvesteringar där fonden kan vara aktiv inom olika inriktningar så som exempelvis hyresrätter, kommersiella fastigheter eller andra typer av fastigheter.