Etikettarkiv: Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad

Ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till justerat eget kapital. En skuldsättningsgrad på över 1 betyder att skulderna är större än det egna kapitalet och en hög skuldsättningsgrad tyder på mer risk hos bolaget. En hög skuldsättningsgrad innebär också en låg soliditet.

Skuldsättningsgrad = S/E = (skulder + skatt på obeskattade reserver) / (eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för skatt)

Exempel
Skulderna hos ett bolag uppgår till 4 miljoner kronor och det egna kapitalet till 2,5 miljoner kr. För enkelhetens skulle antar vi att det inte finns några obeskattade reserver. Totalt kapital blir då 6,5 miljoner. Skuldsättningsgraden blir 4 / 2,5 = 1,6 = 1,6 ggr.